Spojme sa pre hokej

iniciatíva fanúšikov slovenského hokeja

Peticia

Diskusia | Naša Petícia | Registrácia | Mediálne vyjadrenia | Články | Blogy | Ankety | Hokej LIVESCORE | Kontakt |


Viac o Tipli nájdeš TU

zarabaj nakupmiPartneri webu

Ford Auto, Ford novinky

Eurolanche.com

SlovakNHL.sk

HokejForum.com

Upload obrazkov zadarmo - uploader.sk

Tampa Bay Lightning

nasetipy.com - tipovanie, tipovaci web, tipuj, stavkovanie, bet, dobry tip

Chceš sem patriť?
Pre bližšie info o možnostiach spolupráce klikni na sekciu Spolupráca s webom.

OTVORENÝ LIST (26.5.2008)

Dosť bolo prázdnych rečí, dosť bolo nekompetentnosti a netransparentnosti vo vedení slovenského hokeja

Žiadame slovenské médiá, aby tlmočili hlas fanúšikov slovenského hokeja.

Na rôznych diskusných fórach sa fanúšikovia vyjadrovali k problémom v slovenskom hokeji. Ako výsledok tejto diskusie vznikla webstránka "Spojme sa pre hokej", kde má každý právo slušným spôsobom vyjadriť svoj názor na pomery v slovenskom športe. Na rovnakej webstránke vznikla Petícia za odstúpenie výkonného výboru a prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorú v priebehu týždňa podpísalo viac ako 20 000 ľudí.

Uvedomujeme si, že kompetencie na odvolanie členov výkonného výboru SZĽH majú len riadni členova SZĽH, ktorých členstvo schvaľuje výkonný výbor. Pýtame sa však: "Pre koho sa hrá hokej na Slovensku? Kto sa podieľa na spolufinancovaní činnosti SZĽH, či už vo forme platenia vstupného alebo dotáciami cez štátny rozpočet?" Ak sú odpoveďami slovenský hokejový fanúšik respektíve slovenský daňový poplatník, tak ich názormi sa kompetentní musia zaoberať. Pýtame sa aj: "Ako pomôže slovenskému hokeju stavba haly z verejných zdrojov, keď ju môže postaviť súkromný investor? Nedajú sa verejné financie investovať efektívnejšie, rozumnejšie, napríklad na rozvoj mládežníckeho hokeja stavbou menších klzísk po celom Slovensku?"

Veríme, že naša petícia, tento nástroj priamej demokracie, nebude ignorovaná a o problémoch slovenského hokeja sa začne neodkladne diskutovať. Vecne, pravdivo, na odbornej úrovni, ale i otvorene smerom k širokej hokejovej verejnosti. Apelujeme na všetkých aktívnych hráčov, či už hrajúcich v Európe, alebo za morom, aby prestali mlčať a vyjadrovať len "tichý nesúhlas". Veríme, že im nie je budúcnosť slovenského hokeja ľahostajná, že zaujmú postoj k tejto téme a vyjadria ho v médiách. Vyzývame aj bývalých hráčov, trénerov a funkcionárov, aby sa nebáli otvorene povedať svoje názory (a skúsenosti). Žiadame všetkých radových členov SZĽH, aby dogmaticky nepodporovali výkonný výbor, aby si uvedomili problémy slovenského hokeja v jeho plnej šírke a aby rešpektovali názory odbornej i laickej verejnosti.

Zároveň informujeme, že text petície adresujeme Slovenskému zväzu ľadového hokeja, ministrovi školstva Slovenskej republiky, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a splnomocnencovi vlády pre mládež a šport. Veríme, že sa medzi Vami, vážení členovia SZĽH, Vami, vážení členovia exekutívy SR a Vami, vážení zákonodárci, ako aj ostatnými predstaviteľmi spoločenského života, nájdu slušní ľudia, ktorým nie sú demokratické princípy cudzie.

Nebojme sa povedať svoj názor, žijeme v slobodnej spoločnosti!

predseda petičného výboru
Ing. Marek Duľa

Členova petičného výboru
Ing. Oskar Turcsányi
Ing. Pavol Baláž
Pavol Švantner
František Tajzler


a aktuálne 21 654 (26.maj 08 16:50) podpísaných fanúšikov slovenského hokeja, ktorým to nie je jedno.

-----------------------
(Príloha)


Informácie o Petícii za odstúpenie VV a prezidenta SZĽH.

Hlavné body kritiky, vyčítané vedeniu SZĽH:
* nekoncepčná práca s mládežou
* nedostatočná starostlivosť o talenty
* korupcia a protekcia v reprezentačných výberoch
* ignorácia diskusie o problémoch prezidentom zväzu
* nedostatočný počet prípravných stretnutí pred MS 2008
* netransparentné prípravy stavby arény pre MS 2011
* minulosť prezidenta SZĽH
* výber nekompetentných trénerov juniorských reprezentácii
* nezáujem o výstavbu hokejových plôch
* klesajúci trend výkonov reprezentačných výberov

Hlavné požiadavky:
- odstúpenie VV SZĽH a prezidenta SZĽH Juraja Širokého
- aby Juraj Široký viac nekandidoval do žiadnej funkcie v SZĽH
- širšia odborná diskusia o klesajúcej úrovni slovenského hokeja
- aby NR SR zlepšila legislatívne podmienky pre podporu športu

Plné znenie textu petície, ako aj aktuálny počet signatárov a ich výpis, je k dispozícii na internete:
http://www.spojmesaprehokej.eu/peticia

Agentúra SITA vydala otvorený list v skrátenej verzii, viď: http://hokej.sme.sk/c/3895970/Autori-peticie-vyzyvaju-media-aby-tlmocili-hlas-fanusikov.html resp. http://www.hokej.sk/spravy/?clanok=55432